İhbar Tazminatı Hesaplama

Burada ihbar tazminatınızı hesaplayabilirsiniz. Sizden istenen bilgileri girdikten sonra "İhbar Tazminatı Hesapla" tuşunu tıklayın.

Kıdem Tazminatı ile İhbar Tazminatı aynı veriler kullanılarak hesaplanmaktadır. Eğer alttaki "Aynı Değerlerle Kıdem Tazminatı Hesapla" tuşunu tıklarsanız Kıdem Tazminatınızı da hesaplayabilirsiniz.İhbar tazminatı için gereken verileri giriniz:

İşe başlama tarihiniz
İşten ayrılma tarihiniz
En son aylık bürüt ücretiniz
Aylık bürüt yol ücretiniz
Aylık bürüt yemek ücretiniz
Diğer ücretlerin yıllık bürüt toplam tutarı
Yılda kaç ikramiye alıyordunuz?
İkramiye alıyorsanız bir ikramiye tutarı
Bu yılın toplam gelir vergisi matrahınız
Gelir vergisi matrahı, gelir vergisi oranının belirlenmesi için gerekli. Bilmiyorsanız boş bırakın. En alt limitten hesaplanacaktır.


İhbar Tazminatı Nedir?

İş akdini sona erdiren işveren bu durumu İş Kanununda belirtilen sürelerden önce işçiye bildirmek zorundadır. Eğer bu bildirimi zamanında yapmazsa yine bahsedilen bu sürelere oranla bir tazminat öder. Buna ihbar tazminatı denir.

İhbar Süreleri Nelerdir?

İhbar tazminatı süreleri işçi 1 aydan 6 aya kadar çalışmışsa 2 hafta, 6 ay ile 1,5 yıl arasında çalışmışsa 4 hafta, 1,5 yıldan 3 yıla kadar çalışmışsa 6 hafta ve 3 yıldan uzun sürelerde 8 haftadır. 1 aydan kısa süreli çalışan işçiye ihbar tazminatı ödenmez. Bu süreler asgari olup sözleşme ile uzatılabilir.

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İşçinin en son aylık bürüt ücreti (ve yol, yemek parası gibi diğer ücretler dahil) 30'a bölünerek 1 günlük ücreti hesaplanır. Bu ücret ihbar süresinin gün sayısıyla çarpılır. Örneğin işçinin bürüt ücreti 1.500,00 TL ise, bir günlük ücreti 1.500,00 / 30 = 50,00 TL'dir. Bu işçinin 5 aş çalıştığını varsayarsak, 5 aya karşılık gelen ihbar süresinin gün sayısı (2 hafta x 7 = 14 gün) bu tutarla çarpılarak ihbar tazminatının bürüt tutarı bulunur. Bu örnekte bürüt tazminat tutarı 50,00 x 14 = 700,0 TL olacaktır.

İhbar tazminatından Gelir Vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

Toplam / Kümülatif Gelir Vergisi matrahı ne işe yarar?

Toplam gelir vergisi matrahı, işçinin bir yıl içinde Gelir Vergisi tutarının hesaplanmasında kullanılan matrahlarının toplamıdır. Gelir Vergisi oranı bu matrah toplamına göre değişir. Örneğin 2014 yılı için matrah toplamı 11.000,00 TL'nin altındaysa Gelir Vergisi %15, 11.000,00 TL'yi geçen kısım için %20 üzerinden hesaplanacaktır.

YÜCEL ÖZTURAN
03.12.2018 11.32

AYLIK BRÜT MAAŞI 14.684 TL OLAN BİR İŞÇİNİN 8 HAFTALIK İHBAR TAZMİNATI HESAPLANIRKEN KÜMÜLATİF VERGİ ORANI %35 E KADAR YÜKSELİYOR.BU DURUMDA ALACAĞI İHBAR TAZMİNATINDA TENZİL EDİLECEK VERGİ TUTARI NE OLUR

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.